خدمات فنی و مهندسی

 1. اعزام کارشناسان فنی جهت نمونه برداری و بررسی وضعیت آبهای صنعتی دیگ های بخار و سیستم های خنک کننده
 2. آنالیز نمونه آب صنعتی
 3. بررسی ، مطالعه و شناسایی مناسب ترین ماده شیمیایی مورد نیاز (بازدارنده خوردگی، ضد رسوب ...)
 4. ارائه گزارش فنی به مسئولین فنی مرتبط
 5. عقد قرارداد کنترل هفتگی یا ماهانه سیستم های برودتی و حرارتی
 6. نصب راک خوردگی جهت کوپن گذاری به منظور برآورد و مانیتورینگ خوردگی عمومی و رسوب گذاری در سیستم
 7. برگزاری کلاس های آموزشی و سمینار های مرتبط
 8. ویزیت علمی کارخانجات توسط کارشناسان مجرب
 9. ارائه دستور اعمل های ویژه صنایع مختلف در جهت مصرف مناسب ضد عفونی کننده ها
 10. ارائه طرح توجیهی
 11. ارائه سیستم های موثر کنترل کیفیت در جهت ارتقای محصول و کاهش ضایعات و مرجوعی