ضدعفونی کننده ها

شرکت پارسینه صنعت سبزآرنگ نمایندگی محصولات شرکت دارویی به بان شیمی در تبریز و استان آذربایجان شرقی می باشد.

1- پرسیدین 15% گرید غذایی (ضد عفونی کننده قوی بر پایه پر اسیتیک اسید)

2- سپتی سیدین - جی  ( اسپری ضد عفونی کننده دست )

3- سپتی سرفیس  (اسپری آماده مصرف ضد عفونی کننده سریع سطوح)

4- سپتی ژل   (ژل الکلی ضد عفونی کننده پوست دست حاوی عصاره آلوئه ورا و ویتامین E)

5- پرکلین به بان (LF)   (محلول شوینده قوی قلیایی)

6- دستگاه مه پاش گرم   ( دستگاه ضد عفونی کننده فضای سالن ها)

7- دستگاه مه پاش سرد   (دستگاه اسپری برقی برای پاشش مواد ضد عفونی کننده)

8- به آزمون عمومی   (آزمون عمومی جهت شناسایی کلی فرم در آب)

9- به آزمون تخصصی   (آزمون تخصصی شناسایی گونه های خانواده انتروباکتریاسه)