کالاهای آزمایشگاهی

الف ) مواد شیمیایی

  1. فروش انواع مواد شیمیایی تخصصی و عمومی با برند هایی مانند Merck ,Sigma ,Aldrich ,Scharlau ،Acros ,Fluka, دکتر مجللی، پارس شیمی و ...
  2. فروش انواع محیط های کشت آزمایشگاهی با برند های : Merck ,Liofilchem ,Scharlau ,Himedia ,Quelab ,Prona ,Mirmedia و ...
  3. فروش انواع بافر ها و کیت های تست آب کاریزاب

ب ) کالاهای آزمایشگاهی

  1. شیشه آلات پیرکس آلمانی، انگلیسی، ایرانی با مارک: Simax ,Isolab ,Schott ,Glassco
  2. وسایل عمومی و مصرفی آزمایشگاه: کاغذ صافی، نوار PH، فیلتر ها، میله و پایه، چراغ بونزن و ...
  3. انواع دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی مانند: آون، انکوباتور، هات پلیت، میکروسکوپ، سانتریفیوژ، PH متر، اسپکترفتومتر و ...